Szűzanya a földgömbbel
 

Kiadványaink


 • Mester Margit Mária élete
  (Korda Kiadó, 1989)
 
 • Mezei Margaréta
  (Mester Margit Mária írásai, Unum)
 
 • Út a Golgotára
  (Mester Margit Mária börtönlevelek,
  Unum, 2006)
 
 • Isten mélységei felé
  (Mester Margit Mária UST lelki naplója, Budapest, 2007)
 
 • Imafüzet
  Kilenced Mester Margit Mária közbenjárásáért
  ((Kilenced, Unum - Új Ember, Budapest, 2006)
 
 
 

Margit-napok

(lelkiségi füzetek 1, Unum, 2006)

Börtönből való szabadulása után írta: „Csak szeretni jöttem vissza a halálból az életbe.”

Egy alkalommal mondta lelkiatyjának, hogy „mindent, amit szeret, azt nagyon szereti, így hazáját is. Mélyen együtt érez sorsával. Most is, előbb is a börtönben imádkozik hazájáért, de nem csak úgy, hogy valamilyen imát elmond érte, hanem mélységesen mélyen. Ha sokan így imádkoznának, Isten biztosan meghallgatná (Árpád-házi Szent Margit imája milyen hatásos volt...). Kezdte felkeresni és felkérni a Margit nevet viselőket, válasszon mindegyik egy napot az évben, amelyet egészen - szentmisehallgatással, szentáldozással, minden munkájával, imádságával és áldozataival - könyörgésképpen és engesztelésül felajánl a hazáért.

Így jegyzi fel naplójában:
Ma reggel ima közben az a gondolatom jött, hogy Margitokban kellene 'hivatástudatot' ébreszteni, hogy a hazáért, a magyar lelkekért, szent magyarokért és a népünk istenadta hivatásának betöltéséért imádkozzanak. Ha az év minden napját egy-egy Margit vállalná...!

Az engesztelést más nevet viselők is vállalhatják, a gondolat ma is nagyon időszerű.

Margit-napok (lelkiségi füzetek 1, Unum, 2006)