Szűzanya a földgömbbel
 

Közösségünk

  • Küldetése
  • Apostoli tevékenysége
  • Felépítése

Küldetése

Megtalálni a bennünk élő Istent és benne egymást, az UNUM belső és külső működése ezt szolgálja.
Minden ember hivatott arra, hogy a Szentháromság temploma és Krisztus Titokzatos Testének tagja legyen. Magatartásunkat ez a tudat szabályozza.
Az UNUM tagjai szüntelen szeretettel dicsőítik, imádják, szeretik, engesztelik a saját lelkükben és embertestvéreikben élő Szentháromságot. Azért élnek és imádkoznak, hogy minden ember az Ő szentélye legyen.

Apostoli tevékenysége

Az Unum felkarolhat mindent, ami elősegíti az emberek lelkében élő Isten hitét, imádását, és a Krisztusban való egység ismeretét, gyakorlati megvalósítását: hitoktatás, kis közösségek vezetése, család-pasztoráció, gyermek, és ifjúsági lelkigyakorlatok szervezése, vezetése. SOS mozgalmakban való részvétel. Ökumenikus mozgalmak támogatása, (közös ima, egymás kölcsönös tisztelete, egymásért érzett felelősség, az egység előmozdítása stb.) a kor igényeinek megfelelően, az Unum szellemében.

Felépítése

Testvérek: evangéliumi tanácsok szerint, magánfogadalommal, közösségben élők,
Társtagok: evangéliumi tanácsok szerint, magánfogadalommal, világban élők,
Kültagok: világban élő nők, akik az Unum lelkiségét családjukban és környezetükben élik meg, szabályzatuk szerint fogadalmat vagy ígéretet tesznek a keresztény tanúságtevő apostoli életre,
Munkatársak: lehetnek mindazok, akik szívesen élnek az Unum szellemében, imával, áldozattal törekednek előmozdítani a szeretet és egység életét.


Közösségünk tagjai