Szűzanya a földgömbbel
 

Az UNUM története

Az UNUM Sanctissimae Trinitatis Társaságot 1938-ban Mester Margit Mária alapította P. Csávossy Elemér SJ segítségével. Egyházi jóváhagyását 1938. szeptember 15-én Glattfelder Gyula szeged-csanádi megyéspüspök adta meg. A Társaság lelkiségének szentírási alapja Jézus búcsúbeszédéből: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat; Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni”.(Jn14,23-24). Jézus főpapi imájából: „Legyenek mindnyájan egy. Amint Te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ” (Jn 17,21)
   Az Unumot elsősorban a kegyelem által az emberekben élő Szentháromság imádására, tiszteletére és a Benne való egység tudatos megélésére alapították, annak előmozdítására, szolgálatára az áldozatos szeretet síkján. Lelkiségük 'máriás' színezetű és Loyolai Szent Ignác aszkézisét követi. Mély imaélet és az ebből forrásozó apostoli buzgóság jellemzi.

   Az Unum magyar alapítás. Több magyar városban is volt házunk, amelyeket a kommunista diktatúra ideje alatt megszüntettek az állami hatóságok. Illetve egy házunk volt Svájcban és egy Krakkóban.

Budapesten, 1938-1950 az anyaházunk
Kassán (1941-1945)
Kassán, miután megkapták a letelepedési engedélyt, a Dzsungel-ben (szegény negyed), napközi otthon vezetésével és komoly lelki segítségnyújtással próbálkoztak a testvérek.
 
Szegeden (1941-1950)
Szegeden a város támogatásával átalakított ház és a benne megnyitott óvoda biztosította a létet és megélhetést. A házban lévő kápolna, valamint a Cserepes-sori szegénynegyed családpasztorációja képezte a testvérek apostoli tevékenységét.
Abonyban (1945-1950)
Abonyban (Szelei u. 35.) 1945. július 2-án kezdődött az új apostoli munka, amely főleg hitoktatásból állt. Emellett Abony lett a Grignon-féle Mária tisztelet - valamint a Szűz Mária, Szívek Királynője kultusz - központja.
 

   A szerzetesrendek feloszlatása előtt, országszerte sokan, mint unum-szövetségesek kapcsolódtak az Unumhoz, imájukkal, áldozataikkal segítették az Unum eszméjének terjedését.
A háború, majd az azt követő 'szétszóratás', és az Alapítónő letartóztatása (5 év börtön), akadályozta az Unum létének erősödését, lelkiségének további terjesztését, és illegalitásba kényszerítette a testvéreket.

   Két testvér Zürichbe ment 1966. május elején, és ott továbbélte és terjesztette az Unum lelkiségét; protestáns országban elősegítette a keresztények egységét. Áldozatos életük gyümölcsöző volt. Ott született meg az Unum munkatársi köre. Emigráns magyarok, valamint svájciak támogatták és csatlakoztak az Unumhoz. Igazi krisztusi, családias szeretetkapcsolat alakult ki a katolikus és protestáns egyházhoz tartozók között. Ma is élő ez a szeretetkapcsolat.

      Az Unum egyházjogi státusza: egyházmegyei-jogú, női Apostoli Élet Társasága.
      A közösség jogi személy.

A közösség központja:
Általános főnöknő: Óvári Margit UST
Cím: 1191 Budapest, Kisfaludy u. 35.
Tel./Fax: +36 (1) 282-0061
E-mail: unum@unum.hu


 
 
Unum központi háza Unum kápolnája Unum kertje